Nadas Nedir? Nadasa Bırakmak Kesin Çözüm Mü?

0
Nadas Nedir?
Nadas Nedir?

Nadas nedir? Nadas neden yapılır? Birçok yerde karşınıza çıkan Nadas ne demek? ifadesini bu yazımda sizler için detaylandırdım.

Nadasın ne olduğunu bilmediğinizi düşünseniz de aslında nadas nedir? bilmeyen yoktur. Nadas, şehirlerarası yollarda yaptığınız seyahatlerde  sıklıkla  gördüğünüz boş tarlaların ta kendisidir en basit tabirle.

Nadas için bırakılan tarlalar bir sonraki yetiştiricilik dönemine kadar pullukla sürülmeden boş bir şekilde öylece bekletilir. İstisnalar olsa da nadasın yaygın olduğu yerlerin hemen hemen hepsinde aynı durum söz konusu.

Yeni üretim dönemi başlarken traktör arkasına pulluk takılarak nadasa bırakılan arazi işlenerek ekim için hazırlanır.

İyide çiftçinin arazisini nadasa bırakmaya sevk eden şey ne? Ortalama yıllık toplam yağışın bir üretim sezonu için yetersiz kalması  asıl neden  olarak gösterilebilir. Bu yüzden tarla nadasa bırakılarak toprağın daha fazla yağış suyunu bünyesinde tutabilmesi istenmektedir.

Nadas Nedir?

Nadas konusunu etraflıca ele alacağımız bu yazıda aşağıdaki başlıklara ait detaylara ulaşabileceksiniz:

  1. Nadas Nedir?
  2. Nadasa Bırakmak Ne Demek?
  3. Nadas Alanı Nedir?
  4. Nadas Tarımı Nedir? Yoksa! Nadas Zararlı Mı?
  5. Nadas Yöntemi Nedir?

Nadas Ne Demek?

Nadas Ne Demek?
Nadas Ne Demek?

Nadas karasal iklimin görüldüğü ortalama yağışın düşük olduğu bölgelerde toprağı dinlendirmek amacıyla tarım yapılan arazinin boş bırakılmasıdır.

Birçok bitkinin gelişiminde suya ihtiyaç duyulduğu için su kısıtı olan coğrafyalarda katma değeri yüksek ürünleri yetiştirmek nerdeyse imkansız.

Nöbetleşe ekim nedir? Sizin için iyi bir alternatif olabilir mi?
https://tarimmemleketi.com/munavebe-ne-demek

Bir sonraki üretim sezonunda yetiştirilecek ürüne göre nadasa bırakma süresi farklılık gösterir. Nadas bırakılan arazi kimi zaman birkaç ay kimi zamanda farklı nedenlerle birkaç yıl boş kalabilir.

Nadasa Bırakmak Ne Demek?

Nadasa Bırakmak Ne Demek?
Nadasa Bırakmak Ne Demek?

Nadasa bırakmak, bölgedeki yağmur ve kar suyunun yetiştiricilikte karlılık sağlayacak kadar olmaması nedeniyle toprağın bir üretim sezonu boyunca boş bekletilmesi demektir.

Karasal iklimin hakim olduğu bozkırlarda tarım yapılacak arazilerde yeraltı suyunun derin olması, etrafta göl ve baraj gibi su kaynaklarının olmaması kuru tarım yapılmasını haliyle nadası zorunlu kılmaktadır.

Tarlanızın olduğu bölgede alternatif bir su kaynağınız yoksa arazinizi nadasa bırakmak maksimum verim için elbette kesin çözüm olacaktır.

Patates yetiştiriciliğinin püf noktaları neler?
https://tarimmemleketi.com/patates-yetistiriciligi

Nadasa bırakmak zararlı mıdır? Her ne kadar 2 yılın sonunda tek mahsul kaldırıldığı için maddi olarak zararlı gibi görünse de nadas zararları olan bir uygulama değildir. Aksine nadas toprağı dinlendirdiği için bir sonraki yıl daha fazla mahsul alabilmenin teminatıdır.

Dolayısıyla şartların sınırlı olduğu topraklarda nadas uygulaması  kesinlikle  tercih edilmelidir.

Peki, nadasın ne gibi faydaları olabilir?

  1. Toprakta biriken suyun artması ve havalanmanın sağlanması nedeniyle mikrobiyal aktivite artar,
  2. Topraktaki bitki besin maddelerini serbest hale geçirir,
  3. Toprakta bulunan bitki artıklarının ayrışması hızlandırarak azot birikimine yardımcı olur,
  4. Yabancı otlarla mücadeleyi kolaylaştırır,
  5. Tohum yatağını hazırlamak için ilk adım atılmış olur.

Nadas Alanı Nedir?

Nadas alanı üzerinde herhangi bir tarımsal üretimin yapılmadığı atıl yani boş bırakılan tarım arazisidir. Türkiye de hükümetin nadas alanlarının azaltılması için yaptığı açıklamalar karşılık bulmuş olmalı ki, Tüik verilerine göre Türkiye’nin toplam nadas alanının son yıllarda azalış gösterdiği aşağıdaki tablodan da anlaşılmaktadır. 

2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı
Nadas 3387 3173 3059

(Nadas Alanı / Bin Hektar)

Nadas Tarımı Nedir?

Nadas Tarımı Nedir?
Nadas Tarımı Nedir?

Nadas tarımı topraktaki zararlı bakterileri azaltmayı; hasatta verimi ve kaliteyi yükseltmeyi, toprağın organik madde içeriğini ve nem miktarını arttırmayı amaçlayan üretim modelidir.

Nadas ne zaman yapılır? Ülkemizde en çok tercih edilen nadas şekli kara nadastır. Kara nadas usulüyle sürülecek tarla, hasadın tamamlanmasından ertesi yılın sonbaharına kadar (yaklaşık 15-16 ay kadar) boş kalır. Kara nadas yöntemi ile ilk sürüm erken ilkbaharda yapılmalıdır.

 Peki neden?  Çünkü nadas döneminin ortalarında yani erken ilkbaharda tarlayı pullukla aktarmanın amacı toprakta biriken nemin ve minerallerin yabancı otlar tarafından tüketilmesinin önüne geçmektir.

Nadas Uygulaması Nedir?

Nadas uygulaması suyun hiç olmadığı ya da yeterli olmadığı tarımsal arazilerde toprağın bir yıl ekilip diğer yıl boş bırakılarak dinlendirilmesidir.

Nadas uygulaması en çok hangi bölgede yapılır?

Nadas uygulaması en çok İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yapılır. Çoğunlukla karasal iklimin görüldüğü bu bölgelerin bazı yerlerinde sulama oldukça sınırlı ya da hiç olmadığı için nadas uygulaması zaruriyet kazanmaktadır.

Ekim nöbeti nedir? Tarımsal destek alabilmek için şart ne?
https://tarimmemleketi.com/munavebe-ne-demek

Öte yandan Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde de nadir de olsa nadas yöntemine başvurulmuş araziler görmek mümkündür.

 UYARI:  İklim değişikliğinin çok hızlı yaşandığı son yıllarda yağış miktarına göre nadas uygulamasının yapıldığı ya da yapılacağı bölge ve şehirlerin değişkenlik göstermesi oldukça olasıdır.

Nadas Yöntemi Nedir?

Nadas yöntemi topraktaki bitki besin maddelerini artıran ve toprağın nemini daha iyi duruma getiren yetiştiricilik seçeneğine verilen isimdir.

Diğer bir ifadeyle tarımda nadas yöntemi kar ve yağmur sularının (yağışların) yaklaşık  %18-22’si  gibi önemli bir bölümünün toprakta depolanabilmesidir.

Nadas sonrası ekilen arazide rekoltede belli oranda artış olacağı da unutulmamalıdır.

Diğer teknik kelimeler için tarimmemleketi.com sayfasını inceleyebilirsiniz.

# İlginizi Çekebilir

Münavebe Ne Demek? 1 Dönüm Güneş Enerjisi Maliyeti Patates Yetiştiriciliği Malçlama Nedir?

Yorum Yap

Yorum Bölümünü Boş Bırakamazsınız!
Adınızı Yazdığınızdan Emin Olun!